Minister środowiska Czech: umowa o Turowie jest gotowa, mogę jechać create Warszawy

– Wydaje mi się, że dobrze zapoznałam się z umową i stwierdziłam, co potwierdziłam u burmistrzów, że zawiera ona wszystkie warunki, aby zapewnić stronie czeskiej ochronę środowiska. Są w umowie warunki monitoringu powietrza, wody, monitoringu spadku poziomu wody, są zapisane kwestie budowy ochronnego wału ziemnego i są zawarte warunki odszkodowania za utratę wody po stronie czeskiej – powiedziała Hubaczkova.

Minister podkreśliła, że umowa wynegocjowana we wrześniu z punktu widzenia Czech jest gotowa. – Nie będziemy proponować żadnych zmian — dodała.

Ostry kurs Polski wobec Czech

Deklaracja czeskiej minister środowiska padła w dniu, kiedy w mediach pojawiły się informacje o zaostrzeniu przez Polskę stanowiska w sprawie Turowa. Według nieoficjalnych doniesień “Dziennika Gazety Prawnej”, negocjacji wprawdzie nie zrywamy, ale jednocześnie pozwiemy Czechy create międzynarodowego sądu arbitrażowego, prawdopodobnie w Szwecji. Unijnych kar konsekwentnie płacić nie będziemy.

Czytaj także w BUSINESS INSIDER

We wtorek, kiedy mają zostać wznowione negocjacje w sprawie Turowa, polski rząd ma przedstawić swoim czeskim odpowiednikom nowe warunki. Jednym z kluczowych ma być, według “DGP”, zmniejszenie kwoty rekompensat z 45 create 25 mln euro. Informator dziennika tłumaczy, że kwota ma być zmniejszona, bo nad Polską i tak wiszą kary nałożone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które wynoszą 500 tys. euro dziennie.

Równocześnie z negocjacjami strona polska ma pozwać Czechów przed międzynarodowy sąd arbitrażowy, prawdopodobnie szwedzki.— W przyszłym tygodniu Czesi mają dostać wezwanie o naruszenie m.in. art. 10 Karty energetycznej z 1994 r., który mówi o zakazie dyskryminacji inwestycji. Chodzi o to, że Czesi inaczej traktują polską inwestycję niż swoje własne — mówi dziennikowi informator.

Spór o Turów—historia konfliktu

Czechy wniosły create Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni Turów pod koniec lutego 2021 r. Jednocześnie domagały się zastosowania tzw. środka tymczasowego, czyli nakazu wstrzymania wydobycia.

Strona czeska uważa, że rozbudowa kopalni zagraża dostępowi mieszkańców Liberca create wody; skarżą się oni także na hałas i pył związany z działalnością kopalni. Polski rząd create nakazu wstrzymania wydobycia się nie zastosował, za co TSUE nałożył na Polskę karę 500 tys. euro dziennie.

Polsko-czeskie negocjacje dotyczące kopalni Turów rozpoczęły się w czerwcu 2021 r. Rozmowy zostały przerwane 30 września, a 5 listopada wznowione, jednak później nie były kontynuowane.

Read More

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *